สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที


เอกสารสมัครบัตรเครดิต ความสำคัญของ สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารสมัครบัตรเครดิต ความสำคัญของ สำเนาบัตรประชาชน


เอกสารสมัครบัตรเครดิต ความสำคัญของ สำเนาบัตรประชาชน


การสมัครบัตรเครดิต หรือบัตรอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประเภทไหน และยี่ห้ออะไรนั้น จำเป็นจะต้องมีการใช้เอกสารสำคัญในการยื่นประกอบกับใบสมัครบัตรเครดิต เอกสารสำคัญที่สุดที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ทำบัตรเครดิต นั่นก็คือ บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา) นั่นเอง

โดยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนั้นจะเป็นเอกสารที่ระบุตัวตนของผู้ถือบัตร ซึ่งจะมีทั้งรูปถ่าย ชื่อผู้ถือบัตร วัน เดือน ปี เกิด ของผู้ถือบัตร ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วันออกบัตร และลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้ออกบัตร จะเป็นสิ่งที่การันตีว่า บัตรประจำตัวประชาชนนั้น มีความถูกต้อง และสามารถใช้ในการอ้างอิง ในการทำธุรกรรมต่างๆ หรือการเดินเรื่องทางราชการทั่วไป ตลอดจนรวมถึงการใช้ทำบัตรเครดิตด้วย

สำหรับเอกสารสมัครบัตรเครดิต อย่างสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออนุมัติบริการบัตรเครดิต นั้น ทางสถาบันการเงิน หรือธนาคาร จะมีการเรียกเอกสารดังกล่าว จากผู้สมัครบัตรเครดิต พร้อมกับเอกสารอื่นๆ เช่น

– สำเนาทะเบียนบ้าน ใช้เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้สมัครมีตัวตนในทะเบียนบ้านเลขที่ และมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ตรงกันกับ บัตรประจำตัวประชาชนด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน จึงมักจะเป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตที่สถาบันการเงิน เรียกดูพร้อมกันกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการเตรียมเอกสาร ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ให้เตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านติดกันไว้เสมอ

– หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นหนังสือที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัดของคุณ เพื่อใช้ในการรับรองรายได้ ว่ามีรายได้เท่าที่มีการตั้งไว้ในเกณฑ์จริงๆ (เพราะการสมัครบัตรเครดิตนั้น ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดเกณฑ์เงินเดือนเอาไว้ว่า ต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท)

– สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด เป็นเอกสาร ที่ใช้ยืนยันว่า คุณมีรายได้ในเดือนล่าสุด เข้ามาจริงๆ ใช้พิจารณาร่วมกับ หนังสือรับรองเงินเดือน

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับการพิจารณาร่วมกับเอกสารรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือน เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมีรายได้เข้ามาเป็นประจำ

สำหรับชาวต่างชาติ ที่อยากจะสมัครใช้บริการบัตรเครดิต จะต้องใช้เอกสารนั่นคือ หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ร่วมกับใบอนุญาติทำงานในประเทศไทย สำหรับการขอใช้บริการบัตรเครดิต แทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชน (เพราะหากไม่ใช่คนไทย จะไม่มีไอดีการ์ด) ส่วนเอกสารอื่นๆ ด้านการเงินก็ใช้รูปแบบเดียวกับลูกค้าทั่วไป

กล่าวโดยสรุป บัตรประจำตัวประชาชนนั้นเป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิต ที่คุณจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เสมอ ในการขอใช้บริการบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรอะไร ประเภทไหน หรือยี่ห้ออะไรคำแนะนำในการใช้สำเนาเอกสารที่ถูกต้องและปลอดภัยคือ การใช้ปากกาขีดคร่อมเนื้อหาในเอกสาร แล้วทำการเซ็นชื่อกำกับ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดี ที่จะนำเอาเอกสารของคุณไปใช้ได้ ซึ่งจะเกิดความเสียหายขึ้นอย่างมาก ดังที่เป็นข่าวกันอยู่บ่อยครั้ง


สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที