สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที★ ประเภทของบัตรเครดิต บัตรเครดิตมีกี่ระดับ บัตรเครดิตมีกี่ประเภท
บัตรประเภท Credit Card หรือ Bank Card
บัตรประเภท Charge Card
บัตรประเภท Store Card หรือ Private Label
บัตรประเภท Cash Card
บัตรประเภท Debit Card

ประเภทของบัตรเครดิต บัตรเครดิตมีกี่ระดับ บัตรเครดิตมีกี่ประเภท


ประเภทของบัตรเครดิต บัตรเครดิตมีกี่ระดับ บัตรเครดิตมีกี่ประเภท


บัตรเครดิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งอกเป็นหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการแข่งขันต่างๆ ของบัตรเครดิตแต่ละยี่ห้อเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมอีกด้วย สำหรับประเภทของบัตรเครดิต มีดังต่อไปนี้ครับ

ประเภทของบัตรเครดิต

– Credit Card หรือ Bank Card

เป็นบัตรเครดิตที่ได้รับการออกให้โดยสถาบันทางการเงินหรือธนาคาร สำหรับการใช้จ่าย ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยมักจะเป็นการออกร่วมกับสถาบันการเงินของต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง สำหรับบัครเครดิตประเภทนี้มักจะมีการจำกัดวงเงินสินเชื่อไว้ประมาณหนึ่ง เมื่อมีการใช้จ่ายในวงเงินดังกล่าว ผู่ใช้จะต้องจ่ายคืนจำนวนเงินนั้นในเวลาที่กำหนด แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายตามที่กำหนดได้ หนี้ส่วนนี้จะกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียน ที่จะต้องมีการคิดดอกเบี้ย

– Charge Card

เป็นบัตรเครดิตที่คล้ายกับเครดิตการ์ดทั่วไป แต่จะเป็นบัตรที่ไม่มีการกำหนดวงเงินเอาไว้ จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ ที่มีวินัยทางการเงินสูงเนื่องจากจำเป็นจะต้องมีการชำระหนี้ส่วนที่ใช้ไปเต็มจำนวนทุกครั้งนั่นเอง บัตรแบบนี้มักจะมีค่าธรรมเนียมรายปีที่ค่อนข้างสูง

– Store Card หรือ Private Label

เป็นเครดิตประเภทหนึ่งสำหรับการซื้อสินค้าบริการของห้างใหญ่ ที่มีการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าวอยู่แล้ว อธิบายง่ายๆ ก็คือมันเป็นบัตรเครดิตที่มีความคล้ายคลึงกับบัตรเครดิตในยุคแรกๆ ที่จะมีการออกมาเพื่อซื้อขายสินค้าในองค์กร หรือหน่วยธุรกิจนั้นๆ เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บัตร Tesco Lotus บัตรเครดิต Central บัตร Power Buy เป็นต้น

– Cash Card

เป็นบัตรเครดิตประเภทหนึ่งที่ออกมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเอาบัตรไปขึ้นเงิน จากธนาคารที่กำหนดหรือร่วมรายการได้ ตลอดจนสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารที่ร่วมรายการ โดยเมื่อกดเงินสดออกมาแล้ว ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยตามที่เงื่อนไขของบัตรเครดิตนั้นๆ กำหนดเอาไว้ (ซึ่งมักจะแพงพอสมควร)

– Debit Card

เป็นบัตรเครดิตประเภทหนึ่ง ที่จะไม่ใช่บัตรประเภทสินเชื่อ แต่สามารถนำเอาไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไป แต่จำเป็นจะต้องอยู่ในวงเงินที่มีในบัญชีของบัตรเดบิตนั้นๆ นอกจากนั้นแล้วบัตรเดบิตยังเป็นบัตรที่สามารถนำเอามากดเงินสดจากตู้ ATM ได้อีกด้วย แต่เดิมไม่ถือว่าบัตรเดบิตเป็นประเภทหนึ่งของบัตรเครดิต แต่ต่อมาได้มีการำหนดให้บัตรเดบิต จัดเป็นประเภทหนึ่งของบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งบัตรเครดิตออกตามกลุ่มเช่น บัตรเครดิตประเภทที่สามารถใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น บัตร VISA , Master Card บัตร AMEX เป็นต้น และบัตรเครดิตที่ใช้ได้ในประเทศเท่านั้น คือ บัตรที่ออกโดยธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินในประเทศ


สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที