สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที


ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับคนที่ใช้อย่างไม่มีการวางแผนที่ดี

ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับคนที่ใช้อย่างไม่มีการวางแผนที่ดี


ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับคนที่ใช้อย่างไม่มีการวางแผนที่ดี


บัตรเครดิต เป็นบริการทางด้านการเงิน ที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความสะดวกสบาย การเพิ่มอำนาจทางการเงิน ตลอดจนการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บัตรเครดิตก็จัดได้ว่ามีข้อเสียอยู่เหมือนกัน สำหรับคนที่ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง หรือใช้อย่างไม่มีการวางแผนที่ดี ข้อเสียของบัตรเครดิตนั้น มีดังต่อไปนี้

ข้อเสียบัตรเครดิต สำหรับคนที่ใช้อย่างไม่มีการวางแผนที่ดี

– กดเงินได้ แต่เสียดอกแพง บริการอย่างหนึ่งของบัตรเครดิต คือผู้ถือบัตรสามารถที่จะกดเงินออกมาใช้ได้เต็มจำนวนเงิน จากตู้ ATM ที่เป็นเครือข่ายของบัตรเครดิตนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิต มักจะทำให้ผู้กดต้องแบกรับกับอัตราดอกเบี้ยมหาโหดที่คิดตั้งแต่เริ่มกดออกมาใช้เลย ทั้งนี้เพราะมันคือเงินกู้ระยะสั้นนั่นเอง ดังนั้นหากไม่จำเป็นจริงๆ อย่ากดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช้จะดีกว่า

– ทำให้วินัยทางการเงินเสีย หลายๆ คนที่เคยใช้บัตรเครดิตบอกตรงกัน ว่าด้วยความสะดวกสบาย และได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัตรเครดิต ทำให้เสี่ยงต่อการเสียนิสัย กล่าวคือจะทำให้ผู้ใช้เกิดอาการหลงระเริง รูดซื้อของที่อยากได้ง่ายเกินไป นอกจากจะทำให้เป็นหนี้แล้ว ยังสงผลเสียต่อนิสีย และพฤติกรรมด้วย โดยจะทำให้ติดพฤติกรรมการใชเงินฟุ่มเฟือยนั่นเอง

– การใช้บัตรเครดิต อาจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ เพราะมีผลต่อภาวะ Demand และ Supply ของสินค้า/บริการในตลาด ส่งผลทำให้ราคาของสินค้า/บริการถีบตัวสูงขึ้นนั่นเอง

– มีตุ้นทุนมากมายในการใช้บัตรเครดิต อันส่งผลทำให้เกิดค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับภาระก็คือผุ้ถือบัตรเครดิตใบนั้นๆ นั่นเอง


สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที