สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที


กู้เงินทำธุรกิจ ขอสินเชื่อธุรกิจ คุณต้องตอบตัวเองก่อนตัดสินใจ

กู้เงินทำธุรกิจ ขอสินเชื่อธุรกิจ คุณต้องตอบตัวเองก่อนตัดสินใจ


กู้เงินทำธุรกิจ ขอสินเชื่อธุรกิจ คุณต้องตอบตัวเองก่อนตัดสินใจ


กู้เงินทำธุรกิจ การทำธุรกิจ กับการขอสินเชื่อเป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอดครับ เพราะไม่ใช่ว่าคนที่ทำธุรกิจจะมีเงินทุนสำหรับการลงทุนกันทุกคน ดังนั้นแนวทางเลือกหนึ่ง ในการหาเงินมาลงทุน ก็คงหนีไม่พ้นการกู้เงินทำธุรกิจ หรือการขอสินเชื่อธุรกิจจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นแน่แท้ อย่างไรก็ตามการขอสินเชื่อนั้นไม่ได้แปลว่าจะได้รับการอนุมัติง่ายๆ นะครับ เพราะทางธนาคารจะพิจารณาคำร้องของคุณอย่างเข้มข้นเลยทีเดียว ดังต่อไปนี้

กู้เงินทำธุรกิจ ขอสินเชื่อธุรกิจ คุณต้องตอบตัวเองก่อนตัดสินใจ

  1. ดูจากหลักประกัน แน่นอนว่าการขอสินเชื่อธุรกิจสมัยนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีหลักประกัน ในการค้ำประกันเงินกู้ด้วย ซึ่งหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็ได้แก่พวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน อาคารพาณิชย์ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงินและธนาคารต่างๆ จะปล่อยวงเงินกู้ตามมูลค่าของหลักประกันไม่เกิน 80-95% อย่างไรก็ตามหลักประกันจะต้องสัมพันธ์กับวงเงินที่ขอกู้ด้วย เช่น กู้เงิน 1 ล้านบาท หลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่า (ที่ผ่านการสำรวจจากทางธนาคารเอง) ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท เช่นกัน
  2. ดูจากสัดส่วนเงินลงทุน กับเงินกู้ การทำธูรกิจส่วนใหญ่จะมีเงินสองส่วนสำคัญ ที่ใช้ในการลงทุน นั่นก็คือเงินส่วนที่เป็นทุนของเจ้าของเอง และเงินกู้ ซึ่งจำนวนเงินสองส่วนนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น ลงทุน 1 ส่วน ก็ 1 ส่วน แบบนี้จะทำให้ธนาคารมองว่าไม่เมีความเสี่ยงมากนัก ต่างจากธุรกิจที่กู้เงินมาลงทุนมากกว่าทุนของเจ้าของ ซึ่งธนาคารมองว่าเสี่ยง และอาจจะไม่พิจารณาอนุมัติเงินกู้
  3. ดูจากสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เช่น นโยบายของทางรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ ความผันผวนของธตลาด ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เป็นต้น อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงจริงๆ เพราะบางครั้งคุณสมบัติของผู้กู้ครบทุกอย่าง แต่มีสถานการณ์พิเศษ เช่น อยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเงินกู้ได้

สมัครบัตรเครดิตที่ดีที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอะไรดีที่สุด เพื่อให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สนุกสนานมากขึ้น ตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ สมัครออนไลน์ได้ทันที